הועלו לאחרונה
מורשת
סיפורי משפחות
חקלאות
חינוך
בטחון
אוכלוסיה
חגים ואירועים
סיפורי משפחות
1975 סיפורה של משפחת צדיק 1959 סיפורה של משפחת דויטש חנה ויוסף 1955 סיפורה של משפחת רוטמן רחל וזאב-וולף 1953 סיפורה של משפחת וייסמן ביאטריס וישראל 1951 סיפורה של משפחת הולינגר מלכה וישראל 1951 סיפורה של משפחת סלפטר ג'ני וצבי 1951 סיפורה משפחת משפחת ליבדרו בלה ומשה 1951 סיפורה של משפחת שחורי אסתר ומשה 1950 סיפורה של משפחת גרינברג דינה ויעקב 1950 סיפורה של משפחת בראונשטיין פרידה ומרצ'ל 1950 סיפורה של משפחת מאירוביץ' רבקה ויצחק 1950 סיפורה של משפחת קאופמן ציפורה וצבי 1949 סיפורה של משפחת כץ רוזה ושמעון 1949 סיפורם של משפחת מוסקוביץ אסתר ואליעזר 1949 סיפורם של משפחת מלי רבקה וחיים 1949 סיפורה של משפחת גורפינקל שרה וישראל 1949 סיפורה של משפחת כהן שרה ואברהם 1949 סיפורה של משפחת סלומון יהודית ודן 1949 סיפורה של משפחת וידר ציפורה ומנחם 1949 סיפורה של משפחת איינינגר סופיה וגבריאל 1949 סיפורה של משפחת רוטנר רחל ויצחק 1949 סיפורה של משפחת לקנר חנה וזכריה 1949 סיפורם של משפחת בסלר חנה ונתן 1949 סיפורה של משפחת ריקמן לילי ומישה 1949 סיפורה של משפחת פרל אסתר ודוד 1949 סיפורה של משפחת הדל רחל ודב 1949 סיפורה של משפחת דוד אסתר ומשה 1949 סיפורה של משפחת שוורץ בינימין 1949 סיפורה של משפחת שכטר רחל ומיכאל 1949 סיפורה של משפחת ניוביץ שרה ושמואל 1949 סיפורה של משפחת וייסמן מריקה וישראל 1949 סיפורה של משפחת פיש רחל וצבי 1949 סיפורה של משפחת קירשנבאום איטה ואלי 1949 סיפורה של משפחת נדלר קלרה והרמן 1949 סיפורה משפחת ברונשטיין גולדה ואפריים 1949 סיפורם של משפחת אוסובסקי בלומה וישראל 1949 סיפורם של משפחת דיליטש שרה ופנחס 1949 סיפורה של משפחת גנות רבקה (קוקה) ומשה 1949 סיפורם של משפחת גולדנברג יטי ומשה 1949 סיפורה של משפחת אדלר פייגי ודוד 1949 סיפורה של משפחת וייזר חנה וצבי 1949 סיפורה של משפחת מרכוס אסתר ומנחם 1949 סיפורה של משפחת בליי צילי ודוד 1949 סיפורה של משפחת דילטיש שרה ופנחס 1948 סיפורה של משפחות מאירוביץ' - מוסקוביץ'
הועלו לאחרונה
1950 בכניסה לבית משפחת גראור משמאל גראור שניידל והבת רינה ,סבתא בראונשטיין פרידה והבת לאה
1950 בראונשטיין ניסן בפורים
1950 פרידה ז'נה ורחל
1950 בראונשטיין פרידה ומרצ'ל והבת לאה והבן יעקב
1950 בראונשטיין ניסן וגילה (הבת של השוחט )
1950 בראונשטיין פרידה והבת לאה
1950 בראונשטיין פרידה ומרצ'ל והבת לאה
1950 בראונשטיין פרידה והבן ניסן
1950 בראונשטיין מרצ'ל והילדים ניסן ויעקב
1950 בראונשטיין פרידה ומרצ'ל והבת לאה
1950 ארוע משפחתי משפחת בראונשטיין ומשפחת גראור
1950 בראונשטיין פרידה
1950 בראונשטיין פרידה ומרצ'ל
1950 בראונשטיין פרידה ומרצ'ל בבית האריזה במשק
1950 בראונשטיין פרידה ומרצ'ל
1950 בראונשטיין פרידה ומרצ'ל
1950 בראונשטיין פרידה ומרצ'ל
1950 בראונשטיין פרידה ומרצ'ל
1950 סיפורה של משפחת בראונשטיין פרידה ומרצ'ל
1949 עלייה ארצה 49\2\11
1949 בפרדס של משפחת פיש
1949 במשק של משפחת פיש
1949 משפחת פיש והבן אליעזר ז'ל
1949 חלוקת ירקות
1949 סיפורו של אוסובסקי ישראל
1949 סיפורה של אוסובסקי בלומה
1949 אוסובסקי בלומה וישראל
1949 אוסובסקי בלומה וישראל
1975 דני צדיק ז'ל . בצבא קבע
1949 וידר מנחם
1949 סיפורה של משפחת וידר
1949 הזמנת שר האוצר לטכס עליה לקרקע סתריה
1949 אזהרה ובקשה לעיכוב עליה על הקרקע
1950 סיפורן של משפחת דינה ויעקב
1950 גרינברג דינה ויעקב
1949 סיפורן של משפחת דיליטש שרה ופנחס
1949 דיליטש שרה ופנחס
1949 דיליטש שרה ופנחס
1949 סיפורן של משםחת גולדנברג יטי ומשה
1949 גולדנברג יטי ומשה והבת טובה
1949 בסלר חנה ונתן
1949 סיפורן של משפחת בסלר נתן
1949 סיפורן של משפחת בסלר חנה
1949 רוזנשטיין פנינה ודוד
1949 רוזנשטיין פנינה ודוד
1949 מלי חיים
1949 מלי רבקה וחיים
1949 מלי רבקה
1949 מוסקוביץ אסתר ואליעזר
1949 סיפורן של משפחת מרכוס אסתר ומנחם
1949 סיפורן של משפחת מרכוס אסתר ומנחם
1968 בית יובל
1968 טקס חנוכת בית יובל
1968 בית יובל נחנך
1949 סיפורם של משפחת אדלר
1949 אדלר פייגי ודוד
1950 מאירוביץ רבקה יצחק ואליהו
1950 מאירוביץ רבקה יצחק ואליהו
1950 מאירוביץ יוסקה
1950 מאירוביץ יצחק ורבקה
1950 סיפורם של משפחת מאירוביץ
1949 ניוביץ שרה ושמואל
1949 סיפורה של משפחת ניוביץ
2018 מבנה המכולת כפי שהיה (בשנות הארבעים ?)
1949 סיפורה של מישפחת וייסמן
1949 וייסמן מריקה וישראל
1949 פיש רחל וצבי (הרשי)
1972 פיש צבי
1972 וידר מנחם
1972 פיש צבי
1972 וקסמן ישראל
1949 וידר ציפורה ומנחם והבנות אתי וריקי
1951 סיפורם של משפחת שחורי
1951 שחורי אסתר ומשה והילדים גילה ושלמה
1951 סיפורם של משפחת הולינגר
1951 הולינגר מלכה (מרתה) וישראל (איזו)
1951 סלפטר ג'ני (הולינגר) וצבי (זיגי) והבת מרגלית
1951 סיפורם של משפחת סלפטר
1949 קירשנבאום איטה ואלי
1949 קירשנבאום איטה ואלי
1949 סיפורם של משפחת קירשנבאום
1949 סיפורם של משפחת קירשנבאום
1949 סיפורם של משפחת שכטר
1949 שכטר רחל ומיכאל
1949 סיפורם של משפחת שכטר
1949 שווארץ ביניימין
1949 סיפורם של שוורץ
1949 סיפורם של משפחת ריקמן
1949 ריקמן לילי ומישה והבת יונית
1949 סיפורם של משפחת פרל
1949 פרל אסתר ודוד והבת עטרה
1949 סיפורה של משפחת הדל
1949 הדל נורית וגוטוויין שושנה
1949 הדל רחל (רוז'י)
1949 הדל רחל (רוז'י) ודב (ינצ'י)
1949 סיפורה של משפחת דוד
1949 דוד משה ואסתר
1949 סיפורם של משפחת ברונשטיין
1949 ברונשטיין גולדה (רבקה) ואפרים (איקה)
1949 סיפורה של משפחת בליי
1949 בליי צילי ודוד
1949 סיפורה של משפחת בליי
1949 איינינגר סופיה וגבריאל
1949 סיפור משפחתאיינינגר
1953 סיפורה של משפחת וייסמ
1953 וייסמן ביאטריס וישראל
1950 קאופמן ציפורה וצבי
1950 קאופמן ציפורה וצבי
1950 סיפורה של משפחת קאופמן
1949 סלומון יהודית ודן (דז'ה) והילדים שושנה ויונתן
1949 סלומון יהודית ודן (דז'ה)
1949 עגלת הנפט המקורית
1949 רוטנר רחל ויצחק
1949 רוטנר רחל ויצחק
1949 רוטנר רחל ויצחק
1949 גנות קוקה (רבקה ) ומשה
1949 גנות קוקה (רבקה ) ומשה
1951 משפחת ליבדרו
1951 ליבדרו בלה ומשה והילדים חוי ואיזו
1949 לקנר חנה וזכריה
1949 לקנר חנה וזכריה
1949 כהן שרה ואברהם
1949 כהן שרה ואברהם
1949 כץ רוזה ושמעון
1949 כץ רוזה ושמעון
1949 סיפורה של משפחת גורפינקל
1949 גורפינקל שרה וישראל
2000 כנס מחזור ג' - שנת 2000
1962 טיול שנתי - 1962
1971 המלטה במשק דויטש - 1971
1955 חיבור לרשת החשמל - 1955
1957 נבחרת סיתריה בכדורגל - 1957
1960 כיתה ז', מחזור 1 - 1960
1960 מחזור ג' - "פרח לב זהב" - 1960
1965 חיים נאור ויהודה גייר באיצטדיון סיתריה - 1965
1959 יוסף, יהודית וחנה דויטש - 1959
1959 שלמה המלך והדבורה - הצגת סוף שנה 1959
1956 כיתה ב' - 1956
1966 מחנה קיץ בגליל - 1966
2018 מבנה מכולת ראשונה/צופים/מחול
2018 מבנה מכולת ראשונה/צופים/מחול
1948 פיצוץ מפקדת חסן סלאמה
1963 מקהלת המושב אצל הנשיא שזר - סוכות 1963
1948 עדה מוסקוביץ' - אדלר - 1964
1956 גן חובה - סיתריה 1956
1965 פורים בבית העם - 1965
1962 מקהלת המושב בהופעה בבית הנשיא בן צבי - סוכות
2010 נוף גבעת המאגר
2010 העליה לכוון גבעת המאגר
1948 אנצל ורבקה מאירוביץ'
1948 משפחת מאירוביץ' - מוסקוביץ'
1948 משפחת מאירוביץ' - מוסקוביץ'
1948 משפחות מאירוביץ' - מוסקוביץ'
1948 רבקה ואנצ'ל מאירוביץ'
1949 משפחת נדלר - קלרה, שרה, חיים ודוד
1949 קלרה נדלר בלול בסיתריה - 1978
1949 קלרה נדלר עם אדולף ואווה שכטר - בוסתן סיתריה 1951
1949 אריה כהן (קדוש) ורותי - 1965
1949 פורים 1962 - חנה ברנדר ורותי גליקמן מרכוס
1949 בחוף הים - משפחת מרכוס וטאובמן - 1963
1949 גן חובה בסיתריה - 1956
1949 משפחת מרכוס בתערוכת הנשק בית דגן - 1957
1949 משפחת מרכוס (1953) - מנחם, אסתר, צבי ורותי
1949 משפחת מרכוס (1953) - מנחם, אסתר, רותי , גילה וצבי
1949 משפחת וייזר
1949 משפחת וייזר
1949 משפחת וייזר
1949 משפחת וייזר
1949 משפחת וייזר
1949 משפחת וייזר
1949 משפחת דילטיש - מושב סיתריה
1949 משפחת דילטיש - מושב סיתריה
1949 משפחת דילטיש - מושב סיתריה
1949 משפחת דילטיש - מושב סיתריה
1949 משפחת דילטיש - מושב סיתריה
1949 משפחת נדלר הגעה למושב
1955 רחל רוטמן
1955 רבקה ויקי בר לביא
1955 שי יואב אורי בר לביא
1955 רבקה בעיינות
1955 וולף רוטמן
1949 משפחת נדלר, קלרה סבתא, הרמן, דוד וחיים ועזים ותרנגול
1955 סיפורה של משפחת רוטמן
1961 הקמת בריכת המאגר 1961 תצא משנת 1965
1948 גדוד 55 גבעתי תופס את מרחב רחובות סתריה
1990 תחילת תכנון שכונת בנים 1990
1966 הבאת ביכורים כיתה ב
1965 כיתה א, שם המורה ? ושמות הילדים, עיזרו לנו למצוא
1964 גן ילדים 1964
1951 הצרכניה בראשית ימי המושב, למי יש תמונה מקורית ?
1950 הזמנה לחנוכת הבתים
1948 פיצוץ מפקדת חסן סלאמה
1947 מפה בריטית 1935 מס מבני שמירה לפני התנחלות הבדואים ב1942-45
1947 יציאת חלק מהתושבים הבדואים דוח מודיעין ההגנה
1961 הקמת בריכת האגירה 1961
1949 סיפורה של משפחת שכטר רחל ומיכאל
1949 סיפורה של משפחת קירשנבאום איטה ואלי
1951 סיפורה של משפחת סלפטר ג'ני וצבי
1949 סיפורה של משפחת שוורץ בינימין
1949 סיפורה של משפחת ריקמן לילי ומישה
1949 סיפורה של משפחת הדל רחל ודב
1949 סיפורה של משפחת פרל אסתר ודוד
1951 סיפורה של משפחת הולינגר מלכה וישראל
1951 סיפורה של משפחת שחורי אסתר ומשה
1949 סיפורה של משפחת ניוביץ שרה ושמואל
1975 סיפורה של משפחת צדיק
1949 סיפורם של משפחת אוסובסקי בלומה וישראל
1949 סיפורה של משפחת וייסמן מריקה וישראל
1949 סיפורה של משפחת פיש רחל וצבי
1949 סיפורה של משפחת וידר ציפורה ומנחם
1972 מתוך ידיעות מועצה אזורית גזר מס 12
1949 סיפורה של משפחת דוד אסתר ומשה
1950 סיפורה של משפחת גרינברג דינה ויעקב
1965 כיתה א
1964 גן ילדים
1951 הצרכניה בראשית ימי המושב
1966 הבאת ביכורים כיתה ב
1990 תחילת תכנון שכונת בנים
1955 סיפורה של משפחת רוטמן רחל וזאב-וולף
1949 סיפורה של משפחת נדלר קלרה והרמן
1948 בריחת אוכלוסיה במלחמה
1947 יציאת תושבים בדואים
1949 סיפורה של משפחת בליי צילי ודוד
1950 סיפורה של משפחת בראונשטיין פרידה ומרצ'ל
1949 סיפורה משפחת ברונשטיין גולדה ואפריים
1949 סיפורה של משפחת איינינגר סופיה וגבריאל
1953 סיפורה של משפחת וייסמן ביאטריס וישראל
1949 סיפורה של משפחת סלומון יהודית ודן
1950 סיפורה של משפחת קאופמן ציפורה וצבי
1949 סיפורם של משפחת דיליטש שרה ופנחס
1949 סיפורם של משפחת גולדנברג יטי ומשה
1963 מקהלת המושב בהופעה אצל הנשיא שזר - סוכות 1963
1966 מחנה קיץ בגליל 1966
1956 כיתה ב' בהצגת סוף שנה - 1956
1956 גן חובה בסיתריה
1949 סיפורה של משפחת רוטנר רחל ויצחק
1951 סיפורה משפחת משפחת ליבדרו בלה ומשה
1949 סיפורה של משפחת גנות רבקה (קוקה) ומשה
1959 הצגה: "שלמה המלך והדבורה" - כיתה ה' - 1959
1959 סיפורה של משפחת דויטש חנה ויוסף
1965 פורים בבית העם - 1965
1962 מקהלת המושב בבית פתוח אצל הנשיא בן צבי
1949 סיפורה של משפחת דילטיש שרה ופנחס
1948 סיפורה של משפחות מאירוביץ' - מוסקוביץ'
1949 סיפורה של משפחת וייזר חנה וצבי
1960 מחזור ג' - ההצגה "פרח לב זהב" - 1960
1965 חיים נאור ויהודה גייר באיצטדיון סיתריה - 1965
1949 סיפורה של משפחת לקנר חנה וזכריה
1949 סיפורה של משפחת כהן שרה ואברהם
1949 סיפורם של משפחת מוסקוביץ אסתר ואליעזר
1968 בית יובל נחנך
1949 סיפורה של משפחת אדלר פייגי ודוד
1950 סיפורה של משפחת מאירוביץ' רבקה ויצחק
1949 סיפורם של משפחת מלי רבקה וחיים
1949 סיפורם של משפחת בסלר חנה ונתן
1949 סיפורם של רוזנשטיין פנינה ודוד
1960 כיתה ז' - מחזור 1 - 1960
1957 נבחרת סיתריה בכדורגל - 1957
2000 כנס מחזור ג' - 2000
1949 סיפורה של משפחת גורפינקל שרה וישראל
1949 סיפורה של משפחת כץ רוזה ושמעון
1962 טיול שנתי - מחזור א'-ב' - 1962
2018 מבנה מכולת ראשונה/צופים/מחול
1955 חיבור לרשת החשמל - הילדים במושב יגל - 1955
1971 המלטה במשק דויטש - 1971
1949 סיפורה של משפחת מרכוס אסתר ומנחם

סתריה - סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן

1954
1958
1967
1969
1970
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1985
1994
1995
2005
2014
2015
1954
1958
1967
1969
1970
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1985
1995
2015
dfgdfgdfg