1948 - מלחמת העצמאות

תגובות (1)
יקי
לפני 24 חודשים
מתוך הרישום: בתאריך 7.4.48 התושבים מפנים את הישוב ובמקומם נכנסים אנשי הכנופיות...
מתוך הרישום: בתאריך 7.4.48 התושבים מפנים את הישוב ובמקומם נכנסים אנשי הכנופיות