1963 - מקהלת המושב בהופעה אצל הנשיא שזר - סוכות 1963