1944 - קרקעות האזור בשנת 1944

תגובות (1)
יעקב בר לביא...
לפני 24 חודשים
תיקון טעות : המפה הבריטית עדכנית לשנת 1942 יקי.