1902 - חקלאי רחובות מנסים לרכוש אדמות שוממות סביב תל בטיח