2010 - הכשרת "גבעת המאגר" ע"י משפחת רחימי והאגודה כנקודת תצפית